Igor Longo, psiholog i psihoterapeut

gsm: 098 904 3473
e-mail: igor.longo47@gmail.com
web: www.igor-longo.com

Ida Didacta u Zagrebu

U posjetu Ida Didacta u Zagrebu (12. svibnja 2006.) bili su članovi tima iz DV Cvit Mediterana u Splitu.

Cilj je nabava novih didaktičkih sredstava za rad Igraonice za potencijalno intelektualno darovitu predškolsku djecu, koja već nekoliko godina postoji u DV Cvit Mediterana u Splitu.