Igor Longo, psiholog i psihoterapeut

gsm: 098 904 3473
e-mail: igor.longo47@gmail.com
web: www.igor-longo.com

Gost – Sanja Brbora

“Kuća lutaka” iz rakursa teorije izbora

Sanja Brbora diplomirala je komparativnu književnost i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je fakultetu i magistrirala. Završila je formalnu edukaciju i dvogodišnji postcertifikatni program iz realitetne terapije i teorije izbora.

Tekst možete downloadati u PDF formatu:

“Kuća lutaka” iz rakursa teorije izbora (209KB)