Igor Longo, psiholog i psihoterapeut

gsm: 098 904 3473
e-mail: igor.longo47@gmail.com
web: www.igor-longo.com

Program “Vršnjačka pomoć”

– (Mladi mogu pomoći jedni drugima) –

Vrijednosti i koristi dobrovoljnog i pomagačkog rada mladih s drugim mladim osobama su višestruke.

Pomoć se može očitovati na različite načine:

 • Pomoć u školskim predmetima i obvezama;
 • Organizaciji sportskih, kulturnih i rekreativnih sadržaja;
 • Organizaciji zdravstvene edukacije o različitim pitanjima (spolno prenosive bolesti…);
 • Pomoć djeci s posebnim potrebama i kronično bolesnima;
 • Pomoći drugima mladima u konfliktima unutar obitelji;
 • Pomoći vršnjacima sa niskim samopoštovanjem i drugim rizičnim znacima socijalnog i emocionalnog razvoja;
 • Mladima koji su na pragu delinkventnog ponašanja;
 • Mladima koji eksperimentiraju s pićem, pušenjem, drogama…

Ovaj program, edukacija skupine mladih vršnjaka pomagača ima cilj:

 • Mlade upoznati s djelotvornim načinima rješavanja životnih poteškoća vršnjaka;
 • Oformiti i educirati skupinu mladih za pružanje vršnjačke pomoći;
 • Inaugurirati vršnjačku pomoć u društvenoj sredini a posebice među odraslima koji odlučuju;
 • Napraviti i proširiti temelj za širenje mreže vršnjačke pomoći u širem socijalnom okružju.

Ciljana edukativna skupina:

 • Učenici srednje škole, ili studenti viših i visokih škola i fakulteta, oba spola. Skupina je raznovrsna po interesima, vještinama i iskustvima
 • Skupina broji 10 – 12 sudionika.
 • Temeljni kriterij za ulazak u edukacijsku skupinu je razina unutarnje motivacije sudionika i spremnost na prosocijalno djelovanje, te posjedovanje vještina, znanja i osobina prihvatljivih drugim mladim osobama.

Organizatori mogu biti odgojno obrazovne institucije, udruge građana ili druge pravne osobe. Snošenje troškova može se riješiti donacijom fizičke ili pravne osobe.

Detaljnije o programu – vidjeti na http://www.kvas.hr/novosti.htm i na http://www.igor-longo.com