Igor Longo, psiholog i psihoterapeut

gsm: 098 904 3473
e-mail: igor.longo47@gmail.com
web: www.igor-longo.com

Edukacija srednjoškolaca i studenata u Ohridu

U Ohridu je tijekom 1999. i 2000. u tri navrata održana edukacija u organizaciji UNDCP za skupinu srednjoškolaca i studenata iz Makedonije. Centralna tema edukacije: Vršnjačka pomoć.