Igor Longo, psiholog i psihoterapeut

gsm: 098 904 3473
e-mail: igor.longo47@gmail.com
web: www.igor-longo.com

Timski rad, seminar u Sinju

Iz Zbornika radova 12. Dana predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, Sinj-Imotski-Vrgorac, 2006.