Igor Longo, psiholog i psihoterapeut

gsm: 098 904 3473
e-mail: igor.longo47@gmail.com
web: www.igor-longo.com

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

U Katalogu stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje za 2007. godinu se nalaze moja 3 aktivna sudjelovanja za stručne djelatnike dječjih vrtića (Timski rad) te za stručne suradnike u srednjim školama (Vršnjačka pomoć).