Igor Longo, psiholog i psihoterapeut

gsm: 098 904 3473
e-mail: igor.longo47@gmail.com
web: www.igor-longo.com

Radionice u Zagrebu

Sa stručnim timom Igraonice za potencijalno intelektualno darovitu djecu iz DV Cvit Mediterana u Splitu, a za potrebe Agencije za odgoj i obrazovanje, sudjelovao sam ( 15. svibnja 2008.) u prenošenju relevantnih informacija stručnim djelatnicima predškolskih ustanova Zagreb-istok. Prenešena su iskustva višegodišnjeg rada s intelektualno darovitim predškolcima. U radioničkom dijelu raspravljao sam sa sudionicima o pogledu na motivaciju darovitih iz kuta teorije izbora.

Posjetili smo (16. svibnja 2008.) u organizaciji IDA-DIDACTA (Zagreb) njihov izložbeni salon, te izabrali niz novih didaktičkih materijala za rad u Igraonici. Na kraju, posjetili smo i Grad mladih GRANEŠINA, u kojem je IDA-DIDACTA projektirala i kvalitetno opremila nekoliko prostora za dječje radionice.