Igor Longo, psiholog i psihoterapeut

gsm: 098 904 3473
e-mail: igor.longo47@gmail.com
web: www.igor-longo.com

Razgovarati sa sobom

Razgovarati sa sobom

Knjižica je namijenjena ženama a sadržava moguća nova (djelotvornija) razmišljanja o različitim aspektima života. Knjižica ima poslužiti kao džepno izdanje mogućih osnažujućih razmišljanja koja uporište imaju u svjetonazoru teorije izbora.

„Ako je ikada bilo vrijeme da se nešto poduzme, da se učini drukčije, da se upusti u što činjenja vrijedno, TO JE SADA…“

Knjigu je izdala udruga MiRTa iz Splita, 2002. godine u 2000 primjeraka