Igor Longo, psiholog i psihoterapeut

gsm: 098 904 3473
e-mail: igor.longo47@gmail.com
web: www.igor-longo.com

O čemu razgovarati u obitelji

O čemu razgovarati u obitelji

Knjigu je izdala udruga MiRTa iz Splita 2004. godine.

Ilustracije u knjizi pripremio je Mario Vrandečić, prof., tekst je lektorirala mr.sc. Sanja Brbora a mišljenje su dali: mr.sc. Matilda Markočić, viša savjetnica Ministarstva prosvjete i športa RH te Maja Lipanović, prof. psihologije – djelatnica Centra za socijalnu skrb iz Splita. Obje recenzentice knjigu ocjenjuju korisnom za poticanje komunikacije unutar obitelji, te je preporučuju za tiskanje.

Knjižica je džepnog formata, prikladna svakodnevnoj uporabi a njena osnovna svrha je pridonijeti kvaliteti obiteljskog života pružajući jednostavne informacije o načinima proširenja obiteljske komunikacije.

„Želimo li zaista jedni s drugima dijeliti želje, slike, zamisli, vrijednosti, strahove, nesigurnosti, dvojbe? Razgovarati može biti ne samo ugodno već i teško, bolno, neugodno, jer razgovor je susret dviju osoba u njihovoj cjelokupnosti, interakcija u kojoj ima i crnog i bijelog, radosti i patnje, lijepog i ružnog. Razgovarati o sebi i Tebi, o nama – jučer, danas i sutra. Takav razgovor – o onome što se zbiva u obitelji i o onome izvan nje – treba nam upravo u obitelji, kao najsigurnijem (?) mjestu koje potiče i osigurava našu autentičnost i nesputanost, u kojem nema ograničavajuće cenzure, već blizine, ljubavi i povjerenja“.

Iz autorovog predgovora

Mali priručnik za obitelj, koji nam je od srca (i znanja) napisao Igor Longo, uz malo volje i truda može se pretvoriti u veliku pomoć onome koji se stvarno pita kako poboljšati odnose u obitelji.

Priručnik se sastoji od velikog broja “malih” i velikih pitanja koja pomažu članovima obitelji da prepoznaju važne osobne i odnosne teme, te da sa sobom i drugim povedu zanimljiv razgovor u kojem su iznenađenja i dragocjena “prosvjetljenja” osigurana.

Autor čitatelja ne potiče na tjeskobna suočavanja s mogućim propustima i pogreškama, već mu radije nudi pripremljen, praktičan i dinamičan materijal koji može uklopiti u izabrani prikladan dio svoje svakodnevnice. Korištenjem priručnika zainteresirani čitatelj pribavlja sebi brojne važne spoznaje – na primjer, o tome kako vidi sebe i kako ga vide drugi u obitelji, što želi za sebe i od drugoga, kakva ponašanja izabire, o obiteljskoj prošlosti i tradiciji, kao i drugim zajedničkim i pojedinačnim “zanimljivostima.”

U svojoj profesionalnoj ulozi pomagača često sam u prilici zabrinutim roditeljima i njihovoj djeci predlagati da manje vremena i energije troše na zamorne razgovore o prisutnim problemima. Takvi razgovori traže previše vještine, a otuda i brojna literatura o temi kako razgovarati. Često je djelotvornije da umjesto toga pokušaju razgovarati o nečem drugom. Što bi to korisno “drugo” bilo, odgovore, mnoštvo prijedloga i ideja motivirani roditelji i njihova djeca mogu naći u ovom poticajnom i za čitanje zanimljivom priručniku. Čini mi se da će se negdje usput upaliti i pokoja “kako razgovarati” lampica.

Maja Lipanović, prof. psihologije

Autor ima veliko iskustvo u radu s djecom, mladima, odgojiteljima i učiteljima i ima dobar uvid u probleme odgoja i teškoće odrastanja mladih. S pravom je uočio problem nedovoljne komunikacije na svim relacijama i u ovom priručniku naprosto izbacio vapaj za razgovorom u obitelji, bez velikih poduka kako razgovarati.

Sadržaji razgovora usmjeravaju prema razvoju pozitivne slike o sebi kod djece, ali i roditelja, što je danas presudno pitanje za uspješan razvoj djeteta i mladih, uspješno roditeljstvo i socijalizacijski proces te učenje uopće.

Tematika pokriva važna pitanja kojima se bavi suvremena znanost i brojne psiho-pedagoške škole i terapije, a autor u svojim idejama sublimira humanističko-razvojni pristup u prikladnoj formi koja se može u velikom broju obitelji oživotvoriti i biti putokaz u obiteljskoj komunikaciji. S pravom upućuje na “tabu teme”, kao što su seksualnost i nasilje.

Ovaj priručnik ima velike mogućnosti primjene – kako u svakodnevnoj uporabi (prodaji?), a još više u školskim institucijama – kao pomoć razrednicima i svima koji se bave obiteljskom pedagogijom te odgojem djece i mladih.

Stoga sa zadovoljstvom preporučam tiskanje ovog priručnika, s pozicije prosvjetnog savjetnika, majke, bake i zagovornika stalnih edukacija roditelja i svih koji odgajaju.

Viša stručna savjetnica

mr. sc. Matilda Markočiće

Zavod za unaprjeđivanje školstva RH