Igor Longo, psiholog i psihoterapeut

gsm: 098 904 3473
e-mail: igor.longo47@gmail.com
web: www.igor-longo.com

Radionica o timskom radu u dječjem vrtiću

U Omišu sam 10. siječnja 2007. za potrebe Agencije za odgoj i obrazovanje održao radionicu o timskom radu u dječjem vrtiću. Nazočili su stručni suradnici ustanova iz 4 južnohrvatske županije. Nekoliko sličica sa tog susreta.