Igor Longo, psiholog i psihoterapeut

gsm: 098 904 3473
e-mail: igor.longo47@gmail.com
web: www.igor-longo.com

Preduvjet za kvalitetan timski rad

Za mentore i savjetnike u dječjim vrtićima od Dubrovnika do Zadra Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je cjelodnevni stručni susret. Održao sam radionicu na temu preduvjeta za kvalitetan timski rad u dječjem vrtiću.