Igor Longo, psiholog i psihoterapeut

gsm: 098 904 3473
e-mail: igor.longo47@gmail.com
web: www.igor-longo.com

15. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa u Cavtatu

Prisustvovao sam kao sudionik 15. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Cavtatu, 14. – 17. studenoga, 2007.

Glavna tema konferencije bila je “Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija – kroz interdisciplinarnost”

Ovdje je nekoliko sličica s tog događanja. Detaljnije možete vidjeti na web stranicama Psihološke komore ili Društva psihologa Hrvatske.