Igor Longo, psiholog i psihoterapeut

gsm: 098 904 3473
e-mail: igor.longo47@gmail.com
web: www.igor-longo.com

Psiholog u dječjem vrtiću – sudionik u procesu identifikacije darovite djece

članak u zborniku radova Darovito dijete u vrtiću

… Sudjelovanje u projektu omogućilo mi je dobro upoznavanje pitanja darovitosti. U tom procesu za mene je osobitu važnost imala sustavna i kvalitetna interakcija odgojitelja, roditelja i ostalih stručnih suradnika u vrtiću i/ili izvan njega koju smo imali tijekom projekta. Uz to, pomogla mi je i stanovita razina profesionalne i ljudske odgovornosti svih sudionika, spremnost na vrednovanje vlastitih i tuđih postupaka te potreba za promicanjem prakse koju smo svi imali…